ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

- PR եւ տեղեկատվական ապահովում;

- Ռազմավարական խորհրդատվություն;

- ԶԼՄ-ների հետ կապեր;

- Մեդիա-պլանավորում;

- Event-management;

- ԶԼՄ-ների մոնիտորինգ: